Valmisid Digiloo loendid ja klassifikaatorid

06. juunil 2007 kiitis Digiloo projekti juhtrühm heaks tervise infosüsteemi meditsiinidokumentides kasutatavate loendite ja klassifikaatorite valiku.

Kinnitatud loendid ja klassifikaatorid on kättesaadavad publitseerimiskeskuses http://pub.e-tervis.ee.

Meditsiinidokumentides kasutatavate loendite nimekiri on kättesaadav Eesti E-tervise Sihtasutuse kodulehel visioonidokumentide sektsioonis.

Sihtasutus tänab kõiki, kes osalesid loendite ja klassifikaatorite kokkuleppimise protsessis.