Toimunud koosviibimised

Regionaalne Telemeditsiin Foorumi seminar „Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ja telemeditsiini turg“

13. detsembril 2012. a toimus RTF projekti raames seminar, kus arutati väike- ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi ja takistusi telemeditsiiniteenuste turul. Osalejaid oli 30 ringis.

  Seminari kava ja ettekanded:
 1. Seminari kava;
 2. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete võimalused telemeditsiini turul. Peeter Ross, Eesti E-tervise Sihtasutus, e-tervise ekspert;
 3. Holter monitooring. Tuomas Harju, Remote A;
 4. Eesti Tervisetehnoloogiate Klastri roll ja võimalused telemeditsiini teenuste kasutuselevõtu toetamisel. Liisa Parv, Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster

 

  Ettepanekud järgmise seminari teemade osas:
 1. Telekonsultatsioon, sh piiriülene (kuidas ja millised vahendid on vajalikud);
 2. Euroopa Liidu e-tervise tegevuskava 2012-2020;
 3. PrimCare IT projekti tegevused ja tulemused;
 4. Telementorlus

Järgmine seminar toimub 2013. aasta veebruaris. Täpne kuupäev ja päevakava selgumisel.

10. oktoobril 2012

toimus Eesti Telemeditsiini Seltsingu ja Regionaalse Telemeditsiini Foorumi projekti koostöös töötuba „Telemeditsiin perearsti teenistuses“.

Töötoa esimeses osas esitleti Eesti perearstide hulgas esmakordselt läbiviidud küsitlust „Eesti perearstide hoiakud telemeditsiini suhtes“.

Töötoa teine osa toimus rühmatööna. Osalesid perearstid, haigekassa spetsialistid, e-tervise valdkonna arendamisega tegelevate ettevõtete esindajad, sotsiaalministeeriumi töötajad jt telemeditsiinihuvilised. Rühmatöö käigus analüüsiti motivaatoreid ja takistusi kodujälgimiseks mõeldud telemeditsiiniteenuse kasutamisel. Arutelu baasiks oli kodujälgimise teenus, mida tutvustas dr Peeter Ross.

Töötoas osales ligi 50 inimest.

27. jaanuaril 2011

toimus Tallinna Õpetajate Majas Eesti Telemeditsiini Seltsingu seminar “Telemeditsiini lahendused diabeedi ravis”
Ettekanded:

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 11. november 2010

Seminar „Telemeditsiini teenuste ühildamine igapäevase arstiabiga"

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 24. aprill 2008

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 27. märts 2008

Külalistena osalesid Eesti Haigekassa esindajad Mari Mathiesen, Triin Habicht ja Tiiu Rudov. Arutelu alusmaterjal: Telemeditsiinilise konsultatsiooni terminoloogia, töödokument

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 28. veebruar 2008

Eesti Telemeditsiini Seltsingu avaseminar, 13. detsember 2007

Külalisena osalesid Hanna Pohjonen Soomest ja Patrik Söremark Rootsist.