RTF tegevused 2012

Regionaalne Telemeditsiini Foorumi projekt lõpeb 2012. a detsembris. Projekt on olnud edukas ja planeeritud tulemused on saavutatud üle ootuste hästi. RTF projekti tulemusi on tunnustanud juba ka INTERREG IVC programmi juhtkond.

RTF projekt lõpeb käesoleva aasta lõpus ja sel aastal on projekti tegevuste põhirõhk telemeditsiiniteenuste kasutuselevõttu toetavate piirkondlike poliitikasoovituste väljatöötamisel. Sisendi kogumise eesmärgil korraldatakse kaks poliitikasoovitusi käsitlevat töötuba. Esimene töötuba toimus 7. veebruaril Itaalias, Trevisos. Itaalias toimunud töötoas analüüsiti telemeditsiiniteenuste rakendamist takistavaid probleeme partnerriikides ja võimalikke lahendusi nendele probleemidele. Eestit esindasid töötoas dr Peeter Ross, Maarja Karjaherm ja Monika Tartu.

2012 aasta jooksul tõlgitakse eesti keelde valminud ja koostamisel telemeditsiiniteenuste hea tava juhised. 2012. a suvel valmib ka poliitikasoovituste dokument.

Rahvusvaheline telemeditsiini poliitikasoovituste seminar

24. aprillil 2012. a toimus Tallinnas rahvusvaheline telemeditsiini poliitikasoovituste seminar.

rtf 2012 432012. aastal on projekti tegevused suunatud telemeditsiiniteenuste laiemaks rakendamiseks vajalike poliitikasoovituste koostamisele. Tööprotsessi juhib Eesti E-tervise Sihtasutus.

Tallinnas toimunud seminar oli veebruari alguses Itaalias aset leidnud poliitikasoovituste töötoa jätkuüritus, mille põhieesmärgiks oli telemeditsiini võimaluste tutvustamine laiemale publikule ja poliitikasoovituste edasine analüüs. Telemeditsiini poliitikasoovituste seminari esimene osa oli paneeldiskussioon, mis oli avatud kõigile telemeditsiini huvilistele. Seminari paneeldiskussioonil osalesid Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna ja Kristjan Port, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor, dotsent. Päeva teise osa moodustasid projekti partneritele mõeldud töötoad, kus jätkati Itaalias alustatud poliitikasoovituste analüüsimist ja edasiarendamist.

Paneeldiskussioonis osalenud president Ilves sõnas, et tänapäeva eurooplane ei pruugi jääda elama oma kodukohta ja et Euroopa Liit seisab tõsise ülesande ees, et leida e-lahendused, mis võimaldaksid meil osa saada kvaliteetsest ravist kogu Euroopas. Paneeldiskussioonist jäi põhisõnumina kõlama, et e-tervise ja telemeditsiini lahenduste laialdane kasutuselevõtt Euroopa kiirelt muutuvas tervishoiuvaldkonnas aitab pikemas perspektiivis ressursikasutust tõhustada ja toob kasu erinevatele ühiskonnagruppidele. President Ilvese juhitava Euroopa Liidu e-tervise töörühma e-tervise lõppraportit esitleti maikuus Kopenhaagenis, Euroopa Liidu tervishoiuministrite kohtumisel.

Aprillis toimunud telemeditsiini poliitikasoovituste seminaril oli osalejaid 85 inimese ringis ja teiste hulgas olid esindatud meditsiinitöötajad, IT arendajad, avaliku sektori töötajad ja e-tervise eksperdid. Suur huvi toimunud telemeditsiini seminari vastu kinnitab, et teema on huvipakkuv ja aktuaalne ka Eestis. Üritust kajastasid ka mitmed Eesti päevalehed.

rtf 2012 64

 

 

Projekti kokkuvõttev konverents ALEC 2012

19.-20. juunil 2012. a. toimus RTF projekti kokkuvõttev konverents Luleas, Rootsis. Eesti E-tervise Sihtasutust esindasid konverentsil e-tervise ekspert Peeter Ross ja kommunikatsioonijuht Maarja Karjaherm. Konverentsil esinesid ettekannetega mitmed tunnustatud e-tervise eksperdid, nt dr Peeter Ross Eesti E-tervise Sihtasutusest, dr Madis Tiik, Terje Peetso Euroopa Komisjonist, Marc Lange, European Health Telematics Association, Hasse Petersen, Region of Southern Denmark jpt.

Ürituse programm kättesaadav siit: ALEC 2012 final programme

Projekti viimane koosolek

2012. a septembris toimub RTF projekti viimane töötuba Taanis, Odenses. Viimase koosoleku eesmärgiks on analüüsida projekti vältel saavutatut ning arutada, kuidas saaks projekti tulemusi veelgi jätkusuutlikumalt rakendada.

RTF hea tava juhiseid tutvustavad seminarid

2012. aasta sügisel toimuvad Tallinnas RTF tulemeid tutvustavad seminarid. Seminarid toimuvad septembris ja novembris. Septembris toimuval seminaril tutvustame küsitluse tulemusi, mis annab ülevaate telemeditsiiniga seotud vajadustest, võimalustest ja probleemidest Eestis. Samuti tutvustame RTF projekti vältel valminud hea tava juhiseid ja teistes RTF projekti partnerriikides edukaks osutunud telemeditsiini praktikaid.