RTF tegevused 2011

Jaanuar

27.01.2011 toimus Eesti Telemeditsiini Seltsingu tegevuse raames seminar „Telemeditsiini lahendused diabeedi ravis“. Valminud kaugjälgimise lahendustest diabeedi ravis andsid ülevaate Girf OÜ ja ELIKO esindajad. Eesti E-tervise Sihtasutuse juhataja Madis Tiik andis ülevaate RTF projekti tulemitest ning Euroopas valminud telemeditsiini hea tava suunistest. Ühtlasi arutati ka võimalusi ja probleeme, mis on seotud Euroopas koostatud hea tava suuniste rakendamisega Eestis. Üritusel osales 27 inimest. Seminaril osalejad väljendasid huvi ja soovi ka järgmistel sarnastel üritustel osaleda. Ürituse pressiteade ilmus Eesti olulisemates tervishoiuvaldkonna väljaannetes.

Seminari ettekanded...

RTF seminar 27.01.2011

Veebruar

Käesoleva aasta jaanuaris valmis RTF projekti raames diabeediga seotud telemeditsiiniteenuste heade tavade suunisdokument.

Dokumendi eesmärk on kirjeldada kroonilise suhkurtõvega patsientidele osutatavate telemeditsiiniteenuste nelja head tava. Käesolevad suunised on koostatud piirkondlikul telemeditsiinifoorumil osalevatest piirkondadest nelja piirkonna tavade põhjal.

 1. Auvergne`i piirkond, Prantsusmaa;
 2. Norrbotteni piirkond, Rootsi;
 3. Põhja-Norra Piirkondlik Terviseamet;
 4. Lõuna-Taani piirkond.

Kogemuste vahetamine üle kogu Euroopa on verstapost diabeediga seotud telemeditsiiniteenuste täiustamise suunas nii osalevates piirkondades kui ka kaugemal.

  Dokumendis
 • Määratakse kindlaks diabeedi ravi, ravikorraldust ja iseseisvat toimetulekut tagavate telemeditsiiniteenuste osutamise head tavad ning analüüsitakse neid
 • Kirjeldatakse diabeedijuhtude telemeditsiiniliste lahendustega seotud kogemusi ja teadmisi, mida piirkonnad saavad üksteiselt üle võtta
 • Luuakse tugiraamistik, mis võimaldab piirkondadel võrrelda oma algatusi teiste piirkondade teenustega või rakendada tulevikstrateegiaid ja võtta meetmeid.

Dokumenti võivad suunisena kasutada pädevuskeskuste ja piirkondade eksperdid telemeditsiiniteenuste rakendamisel diabeedi ravis. Suuniste eesmärk on anda põhjalik ja piisav ülevaade RTF-i võrgustikus osalevates piirkondades tehtud tööst, et oleks võimalik tundma õppida kõiki telemeditsiiniteenuste kasutuselevõtuga seotud nõudeid ning viise ja asjaolusid, mis võimaldavad neid üle kanda.
Täismahus dokument...

Märts

22.-23. märtsil 2011. aastal toimus Šotimaal, Edinburghis projekti temaatiline töötuba, mille põhiteemaks oli telemeditsiini teenuste rakendamine südame- ja veresoonkonna haigusi põdevate patsientide ravis. Projekti partnerid andsid ülevaate, kuidas ja milliseid telemeditsiini rakendusi kasutatakse nende riigis südame- ja veresoonkonna haiguste ravis. Eestit esindasid töötoas dr Peeter Ross ja Monika Tartu Eesti E-tervise Sihtasutusest ja dr Kai Sukles Ida-Tallinna Keskhaiglast. Seminaril esines ettekandega „Home monitoring of CVD patients“ ka dr Peeter Ross.

Peeter Ross, Edinburgh

Juuni

14.-15. juunil 2011 toimus Norras, Tromsos projekti töötuba, kus arutati krooniliste haiguste ravis kasutatavate telemeditsiini teenusi toetavate IT teenuste ja nende laiaulatuslikuks rakendamiseks vajalike piirkondlike strateegiatega seotud probleeme. Eestit esindasid töötoas dr Peeter Ross ja Monika Tartu.

4. oktoobril 2011 toimus Clermont-Ferrandis, Prantsusmaa Auvergne’i piirkonnas suuremale sihtgrupile suunatud konverents, kuhu kaasati Euroopa e-tervise ettevõtlusega seotud huvigruppide esindajad ja projekti partnerriikide poliitikuid. Konverentsil osales üle 112 inimese, sh 6 poliitikut erinevatest piirkondadest, tervishoiuspetsialiste, IT-eksperte, teadlasi, jpt. Esmakordselt RTF projekti vältel viidi kokku majandus-, poliitika- ja tervishoiuvaldkonna esindajad. Konverentsi eesmärgiks oli arutelufoorumi loomine, et leida lahendusi ja ideid telemeditsiini valdkonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks ja integreerimiseks Euroopa turul.

Eestit esindasid konverentsil Peeter Ross, Monika Tartu, Timo Vaarmann ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esindajad Margus Tsahkna ja Remo Holsmer.

img_1283

img_1300

img_1307

Telemeditsiiniteenuste hea tava juhiste koostamine

2011. aasta jooksul valmisid järgmised telemeditsiin hea tava juhised, mida partnerriigid saavad oma riigi või piirkonna vajadustele vastavalt kohandada ja rakendada:

 • IT-toe kasutamise strateegiad krooniliste haiguste kontrolli all hoidmiseks;
 • Telemeditsiiniteenuste kasutamine kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust põdevate patsientide ravis;

 • Telemeditsiiniteenuste kasutamine kroonilist südame- ja veresoonkonnahaigust põdevate patsientide ravis;
 • Telemeditsiiniteenuste kasutamine kroonilist diabeeti põdevate patsientide ravis.

Inglise keeles on valminud hea tava juhised kättesaadavad Regionaalse Telemeditsiini Foorumi kodulehel

Eesti keeles on kättesaadavad:

 • Telemeditsiiniteenuste kasutamine kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust põdevate patsientide ravis;
 • Telemeditsiiniteenuste kasutamine kroonilist diabeeti põdevate patsientide ravis.

2012. aasta esimeses pooles tõlgitakse eesti keelde ka teised valminud telemeditsiiniteenuste hea tava juhised.