RTF tegevused 2010

15.07.2010
RTF projekti esimese etapi vältel koostati hea tava suunised telemeditsiini teenuste rakendamiseks kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis.
Piiratud raharessursid, vananeva rahvastiku osakaalu prognoositav suurenemine enam kui 50% võrra aastaks 2050 ja krooniliste haiguste suurem esinemissagedus on Euroopa tervishoiusüsteemidele suur väljakutse. Selline olukord on majanduslikult väga koormav valitsustele, tervishoiuteenuste osutajatele, tööandjatele ja tarbijatele. Telemeditsiiniteenustel on suur potentsiaal parandada kroonilisi haigusi põdevate inimeste elukvaliteeti ning ühtaegu seeläbi kergendada ka tervishoiuasutuste koormat.
Täismahus dokument...

14.-15.09.2010
Toimus projekti partnerite koosolek Odenes, Taanis. Koosolekul arutati projekti arenguid, käimasolevaid tegevusi ning edasisi plaane. Temaatilise töötoa põhiteemaks oli telemeditsiini lahenduste rakendamine diabeedi ravis ning ühtlasi anti osalejatele võimalus ka külastada Odense University Hospitali. Projekti koosolekul esindasid Eesti E-tervise Sihtasutust RTF projekti ekspert Peeter Ross ja projektijuht Monika Tartu.

13.-15.10.2010
Oktoobris toimus esimest korda Eestis rahvusvaheline e-tervise konverents. Üritus kandis nime „Have an eExperience in Tallinn!" . Konverentsil tutvustasime ka Regionaalse Telemeditsiini Foorumi projekti eesmärke ja tulemusi. Konverentsi külastajatel oli võimalik tutvuda projekti teise semestri vältel valminud telemeditsiiniteenuste hea tava suunistega kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse ravis. Samuti jaotati osalejatele RTF projekti infomaterjale. Projekti tutvustav artikkel ilmus ka projekti programmivoldikus. Konverents oli edukas ning see oli suurepärane võimalus tutvustada RTF projekti eesmärke rahvusvahelistele e-tervise ekspertidele.

19.10.2010
Peeter Ross andis ülevaate RTF projektist 19. oktoobril toimunud seminaril Ida-Viru Keskhaiglas. Seminar oli suunatud haigla juhatuse liikmetele. Seminaril osalesid haigla juhataja ja osakondade juhatad, kokku kuus osalejat.

11.11.2010
Eesti E-tervise Sihtasutus korraldas 11. novembril 2010 Eesti Telemeditsiini Seltsingu tegevuse raames seminari „Telemeditsiini teenuste ühildamine igapäevase arstiabiga“. Seminaril arutati RTF projekti tegevusi ja tulemite rakendamise võimalusi Eestis. Novembris toimunud seminaril keskenduti kroonilisele obstruktiivsele kopsuhaigusele. Kutsed saadeti 60 inimesele ja osalejaid oli 23. Üritusel osalejad väljendasid huvi ja soovi ka järgmistel sarnastel üritustel osaleda. Ürituse pressiteade ilmus Eesti olulisemates tervishoiuvaldkonna väljaannetes.
Seminari ettekanded...

24.11.2010
Kohtumine PosAm meeskonnaga Bratislavas, Slovakkias. Eesti E-tervise Sihtasutust esindasid koosolekul Madis Tiik, Peeter Ross, Monika Tartu, Erkki Leetsar, Artur Novek ja Piret Simmo. Eesti E-tervise Sihtasutuse juhataja Madis Tiik andis ülevaate Eesti E-tervise Sihtasutuse tegevustest ja e-tervise hetkeseisust Eestis. Samuti esines ettekandega dr Peeter Ross, kes rääkis projekti Regionaalne Telemeditsiini Foorum eesmärkidest ja projekti teise semestri vältel valminud telemeditsiiniteenuste hea tava suunistest seoses kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega. PosAm tegevust ja eesmärke tutvustas asutuse projektijuht, Oskar Kadlec. Arutati ka potentsiaalseid koostöövõimalusi ja PosAm meeskonna kutsumist koostöö arendamise eesmärgil Eestisse.

26.11.2010
Kohtumine CHRONIOUS projekti esindajatega Azienda Ospedaliera Careggis, Firenzes. Eesti E-tervise Sihtasutust esindasid koosolekul Madis Tiik, Peeter Ross, Monika Tartu, Erkki Leetsar. Vastu võttis meid Azienda Ospedaliera Careggi avalike suhete juht Valentina Nepi. CHRONIOUS projekti esindasid Dr. Eng. Roberto Rosso ( Tesan ), Prof. Raffaele L. Dellaca' (Politecnico di Milano), dr Antonio Corrado (Azienda Ospedaliera Careggi). Eesti E-tervise Sihtasutuse juhataja Madis Tiik andis koosolekul ülevaate Eesti E-tervise Sihtasutuse tegevustest ja e-tervise arengutest Eestis. Dr Peeter Ross tutvustas projekti Regionaalne Telemeditsiini Foorum eesmärke ja projekti teise semestri vältel valminud telemeditsiiniteenuste hea tava suuniseid seoses kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega. Nii CHRONIOUS kui ka RTF projekti põhirõhk on kodujälgimissüsteemide arendamisel ning telemeditsiini teenuste laiema rakendamise toetamisel. Koosolekul arutati ka koostöövõimalusi jätkusuutlike telemeditsiini lahenduste välja töötamiseks.

Ettekanded:
1. Azienda Ospedaliera Careggi, Valentina Nepi, Azienda Ospedaliera Careggi
2. Tesan, dr Roberto Rosso, Tesan
3. COPD guidelines for CHRONIOUS, dr Antonio Corrado, Azienda Ospedaliera Careggi
3. Politecnico di Milano presentation and Chronious guidelines, Prof. Raffaele L. Dellaca', Politecnico di Milano
4. Overview of the activities of Estonian eHealth Foundation, Madis Tiik, Eesti E-tervise Sihtasutus
5. Regional Telemedicine Forum, Peeter Ross, Eesti E-tervise Sihtasutus

01.09-15.12.2010
Eesti E-tervise Sihtasutus osaleb partnerina e-Medic projekti taotluse koostamisel. Partneritena osalevad projektis Turun Ammattikoulu (juhtpartner), Paul Stradins University Hospital, Karolinska Institutet, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku Science Park. Projektile taotletakse toetust Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013 raames. Positiivse rahastusotsuse korral käivitub projekt 2011. a kevadel. Projektis on kesksel kohal telemeditsiini parimate pilootrakenduste katsetamine ja parimate lahenduste rakendamine diabeedi ravis. Parimate pilootlahenduse mudelite välja töötamiseks e-Medic projektis kasutatakse RTF projekti vältel koostatud hea tava suuniseid. Osalemine e-Medic projektis aitab tagada RTF projekti jätkusuutlikkust.