MOMENTUM

MOMENTUM ehk European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice algas samuti 2012. aasta jaanuaris. MOMENTUM on temaatiline võrgustikprojekt, mille tegevused toetavad telemeditsiini teenuste edendamist ja rakendamist igapäevases arstiabis. Projekt kestab 30 kuud ja partnereid on kokku 21, sh Eesti E-tervise Sihtasutus.