Projekti tegevus

Diagramm

Projekti "Tervishoiu digitaliseeritud andmevahetussüsteemi mõjude metoodika väljatöötamine Eestis"


Projekti teadus- ja arendustegevus

Projekti teadus- ja arendustöö teostajateks on Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, TTÜ Kliinilise Meditsiini Instituut ning Eesti E-tervise Sihtasutus. Teadus- ja arendustööd juhib Poliitikauuringute Keskus PRAXIS.

    Teadus- ja arendustöö raames teostatakse e-tervise mõjude hindamise analüüs, mis koosneb järgmistest etappidest:
  1. Metoodika väljatöötamine
  2. Mõjude prognoosi analüüs
  3. Tervise Infosüsteemi esmaste tulemuste pilootanalüüs
  4. Poliitikasoovituste väljatöötamine
Projekti teadus- ja arendustöö meeskonda kuuluvad järgmised eksperdid:
Ain Aaviksoo
MD, Mph, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS Praxis
Janek Saluse
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
Gerli Paat
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS
prof Ruth Sepper
MD, Phd, TTÜ Kliinilise Meditsiini Instituut
KMI
dotsent Hanna Pohjonen
Phd (Tech) TTÜ Kliinilise Meditsiini Instituut
dr Peeter Ross
TTÜ Kliinilise Meditsiini Instituut
dr Kaia Enni
Eesti E-tervise Sihtasutus
Lea Avango
Eesti E-tervise Sihtasutus
dr Madis Tiik
Eesti E-tervise Sihtasutus

Lisaks on kaasatud projekti teadus- ja arenudstöö meeskonna välised eksperdid Eesti Haigekassast, EV Sotsiaalministeeriumist, AS Medicumist, Ida-Tallinna Keskhaiglast ja Eesti DiabeediliidustEL Sotsiaalfond.