EHR-QTN tegevused 2011

Lõpetati EuroRec Repository sertifitseerimisalaste lausungite tõlked. Sügisel analüüsitakse, kuidas ja millises mahus kasutada EHR-QTN projekti tulemeid elektrooniliste terviseloosüsteemide rakendamisel Eestis.

16.-17. juunis 2011. a toimus projekti konsortsiumi koosolek Lissabonis, Portugalis. Projekti partnerid andsid koosolekul ülevaate projekti tegevuste edendamisest, aruati Euroopa sertifitseerimisalase teekaardi koostamist, projekti kvantitatiivseid /kvalitatiivseid mõjusid siiani, EuroRec Seal kvaliteedimärgi väljastamisega seotud teemasid. Projekti koosolekul osalesid Eesti E-tervise Sihtastuse standardiseerimise juht Piret Simmo ja TIS rakenduse juht Artur Novek.