Projektid

logo_eu_RTF

ict_psp_programm_logo

E-tervise ja infotehnoloogia valdkond on kiiresti arenev ning suuri väljakutseid pakkuv. Selleks, et muutuvas keskkonnas uuenduslikke, kvaliteetseid ja usaldusväärseid lahendusi pakkuda, on oluline olla kursis e-tervise suundade ja strateegiatega ka mujal maailmas. Seetõttu väärtustatakse Eesti E-tervise Sihtasutuses rahvusvahelist koostööd.

cip_psp

Käesoleval aastal osaleb Eesti E-tervise Sihtasutus partnerina kolmes Euroopa Komisjoni ICT PSP programmi CIP alaprogrammist kaasrahastatud projektis: epSOS, SUSTAINS ja MOMENTUM.

epSOS ehk Smart Open Services for European Patientson samuti ICT PSP programmist rahastatud projekt, millega Eesti E-tervise Sihtasutus liitus 2011. aasta jaanuaris. epSOS projektis on üheks tähtsaimaks eesmärgiks digiretsepti ja patsiendi elektroonilise tervisekaardi kõige olulisemate andmete vahetamine projektis osalevate riikide vahel.

 

2012. aasta jaanuari algusest osaleb Eesti E-tervise Sihtasutus projektis SUSTAINS ehk Support USers To Access INformation and Services, milles osaleb 15 partnerit. SUSTAINS projekti eesmärgiks on arendada teenuseid, mille aluseks on kodaniku internetipõhine turvaline ligipääs oma terviseandmetele elektroonilises terviseinfosüsteemis.

MOMENTUM ehk European Momentum for Mainstreaming Telemedicine Deployment in Daily Practice algas samuti 2012. aasta jaanuaris. MOMENTUM on temaatiline võrgustikprojekt, mille tegevused toetavad telemeditsiini teenuste edendamist ja rakendamist igapäevases arstiabis. Projekt kestab 30 kuud ja partnereid on kokku 21, sh Eesti E-tervise Sihtasutus.

Eesti E-tervise Sihtasutus on partner ka 2010. aasta jaanuaril alanud projektis Regionaalne Telemeditsiini Foorum (RTF). Projekti kaasrahastatakse programmist INTERREG IVC Innovation and Environment Regions of Europe Sharing Solutions. RTF projekti põhitegevused on suunatud telemeditsiinialaste heade tavade juhiste koostamisele ja telemeditsiini teenuste laiaulatusliku rakendamise toetamisele. Projektis osaleb kokku üheksa partnerit erinevatest Euroopa riikidest. Projekt kestab 2012. a detsembrini. Rohkem infot projekti tegevuste kohta leiad siit: 2010, 2011 ja 2012. a

Lõppenud projektid

Eesti E-tervise Sihtasutus on partnerina osalenud kahes ICT PSP programmist rahastatud temaatilises võrgustikprojektis, mis tänaseks on lõppenud. Üks nendest projektidest on EHR-QTN ehk Thematic Network on Quality and Certification of EHR systems, mis kestis 2009-2012. a. jaanuar. EHR-QTN tegevuste kaudu soovitakse toetada e-teenuste ja eelkõige elektroonilise terviseloo süsteemide sertifitseerimist partnerriikides. Projektis osaleb 30 organisatsiooni erinevatest Euroopa riikidest.

Samuti oli sihtasutus partneriks ka projektis CALLIOPE ehk CALLfor InterOPErability, milles osales 27 organisatsiooni üle Euroopa. CALLIOPE temaatiline võrgustik toimis avatud arutelufoorumina, mis võimaldas e-tervise poliitikate kujundamiseks ja otsuste toetamiseks vajaliku info ja teadmiste vahetamist. Projekt kestis 2008. a. juunist kuni 2011. a jaanuarini.

2010. aasta aprillis jõudis lõpule 20 kuud väldanud projekt TOF-DIGIMÕJU e Tervishoiu digitaliseeritud andmevahetussüsteemi mõjude hindamise metoodika väljatöötamine Eestis. Projekti suurimaks väärtuseks on teadus- ja arendustöö raames valminud terviseinfosüsteemi majanduslike mõjude prognoosmudel. Projekti rahastati EL Struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 Euroopa Sotsiaalfondi Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ Tarkade Otsuste Fondi raames. Loe projekti kohta rohkem siit TOF-DIGIMÕJU

Projektide kohta võib rohkem lugeda Eesti E-tervise Sihtasutuse kodulehelt valides menüüs Projektide alt teile huvipakkuva projekti.