Teenus Sotsiaalkindlustusametile

Tervise infosüsteemis olevate andmete baasil saavad Sotsiaalkindlustusameti arstid ja eksperdid määrata puude raskusastet ja / või püsivat töövõimetust. Perearstid, kes on vastava patsiendi info edastanud tervise infosüsteemi, ei pea andmeid patsientide kohta eraldi paberkandjal väljastama. Esialgselt saavad SKA arstid ja eksperdid teenust kasutada portaali kaudu. 2013 peaks lõppema SKA enda infosüsteemi (SKAIS) vastav arendus, mis lubab teenust kasutada ka SKAISi kaudu.

Teenus valmis 1. juunil 2012.