E-tõendid

2011. aastal alustas sihtasutus e-tõendi teenuse väljatöötamist. Pärast e-tõendi standardi ja rakenduse loomist lihtsustub selle väljastamise kord. Ühtse e-tõendi standardi abil saavad erinevad institutsioonid selle dokumendi otse tervise infosüsteemist, eeldusel, et perearst või eriarst on sinna eelnevalt edastanud vajalikud andmed.

E-tõendi lahenduseks vajalike dokumentide standardimise ja e-tõendite süsteemi detailanalüüs algas 2011. aastal. Tegevused jätkuvad ka 2012. aastal. Erinevate tõendivormide vähenemise tõttu lihtsustub tõendite väljastamise kord: praeguse 61 erineva tõendi asemel võetakse kasutusele kolme liiki tervisetõendid.

Uue, e-tõendi lahendusega tulevad kasutusele A-, B- ja C-tervisetõend, erinedes terviseandmete mahu poolest. A-tervisetõendil on kõige vähem ja C-tervisetõendil kõige enam andmeid. Kui isikul on C-tervisetõend, tähendab see automaatselt, et tal on ka B ja A-tervisetõend. Terviseseisundi vastavus eluvaldkonniti nõuab erinevat terviseseisundi valmisolekut, seetõttu erinevad väljaantavad tõendid nt ametite kaupa: eri tõendid on autojuhtidele, meremeestele, politseinikele jt.

el sotsiaalfond horisontaal kitsas