E-labor

E-labori projekti eesmärgiks on labori analüüside ühtlustamine üleriigilise standardi abil, et lihtsustada laboriandmete liikumist erinevate

laborite ja tervishoiuteenust osutavate asutuste vahel. Projekti raames on eestindatud LOINC-i klassifikaatorid ja juurutatud RELMA - programm, mis on LOINC standardi kasutamise abivahend.

Laboriandmete liikumise skeemi täpsustamiseks läbi tervise infosüsteemi jätkuvad 2011. aastal alustatud läbirääkimised erinevate osapooltega ka 2012. aastal.

el sotsiaalfond horisontaal kitsas