Digiregistratuur

Hetkel valitseb olukord, kus erinevate meditsiiniasutuste digitaalse registreerimise süsteemid pole üksteisega ühilduvad. Seoses sellega puudub ka üks keskne vahend, mille abil patsient saaks näha korraga kõigi Eestis praktiseerivate meditsiinitöötajate vastuvõtuaegu ja järjekordi.

Sellise olukorra tulemuseks on ühest küljest pikad ravijärjekorrad ning teisalt sagedased patsiendi mitteilmumised visiidile. Tervishoiuameti kontrolli käigus on ilmnenud, et osades raviasutustes ulatub “tühjade” registreerimiste osakaal 50%-ni. See on viinud näiteks Haigekassa hinnanguni, et enamustel erialadel ja enamustes raviasutustes on järjekordade põhjus mitterahaline st. töökorralduslik .

Käesoleva projekti algatajad usuvad, et tsentraliseeritud infovahetus raviasutuste vahel aitab oluliselt efektiivsemalt kasutada nii arstide kui patsientide aega ning viib kokkuvõttes parema meditsiiniteenuse kvaliteedini patsiendi jaoks.

Projekti käigus luuakse erasektorist palgatud partneri abiga tsentraalselt hallatav Digiregistratuuri süsteem, mis võimaldab patsiendil ja perearstil vaadelda raviarstide vastuvõtuaegasid ning teostada online vastuvõtuaja registreerimist ja tühistamist läbi ühe veebiportaali. Projekti käigus ei ole kavas välja vahetada juba olemasolevaid kohapealseid registratuurisüsteeme tervishoiuteenuse osutajate juures. See põhjustaks asjatuid kulutusi ning tingiks vajaduse ulatuslikuks koolituseks, et meditsiinitöötajad uut süsteemi kasutama õpiks. Olemasolevate süsteemide asendamise asemel toimub ühtsete standardite välja töötamine, millele tuginedes olemasolevad süsteemid liidestatakse keskse veebiportaaliga.

Projekti käigus luuakse tsentraalselt hallatav süsteem. Süsteemis saab teostada päringu samatüübiliste andmete kogumiseks.

  • Selline süsteemi ülesehitus võimaldab lubada turule rohkem kui ühe päringuesitaja.
  • On võimalik integreerida digitaalse registratuuri funktsionaalsus perearstide infosüsteemidesse ja/või haiglate infosüsteemidesse.
  • Süsteem tagab informatsiooni täpsuse.
  • Efektiivsema koormuse jaotumise tulemusena saab patsient kiiremini arsti juurde.
  • Patsient saab juba perearsti juures numbri kinni panna. Perearst saab elektrooniliselt lisada arsti kinnituse ja saatekirja.
  • Selle tulemusena reserveeringute kvaliteet paraneb, mis omakorda võimaldab efektiivsemalt planeerida vastuvõtte ja raviskeemi.

el sotsiaalfond horisontaal kitsas

digireg logo