Arendused

Iga täiendav teenus, mis lisandub e-tervise süsteemi, nõuab üldjuhul arendust kesksüsteemis. Selliste arenduste juures võetakse arvesse nii turvalisust, mõju süsteemi jõudlusele (kiirusele) kui ka sihtkasutust.