Partnerid

Sotsiaalministeerium www.sm.ee
Eesti Haiglate Liit www.haiglateliit.ee
Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee
Eesti Perearstide Selts www.perearstiselts.ee
Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster htcluster.eu
Riigi Infosüsteemi Amet www.ria.ee
Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee/est
Terviseamet www.terviseamet.ee
Tervise Arengu Instituut www.tai.ee