Toimunud koosviibimised

Regionaalne Telemeditsiin Foorumi seminar „Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ja telemeditsiini turg“

13. detsembril 2012. a toimus RTF projekti raames seminar, kus arutati väike- ja keskmise suurusega ettevõtete võimalusi ja takistusi telemeditsiiniteenuste turul. Osalejaid oli 30 ringis.

  Seminari kava ja ettekanded:
 1. Seminari kava;
 2. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete võimalused telemeditsiini turul. Peeter Ross, Eesti E-tervise Sihtasutus, e-tervise ekspert;
 3. Holter monitooring. Tuomas Harju, Remote A;
 4. Eesti Tervisetehnoloogiate Klastri roll ja võimalused telemeditsiini teenuste kasutuselevõtu toetamisel. Liisa Parv, Eesti Tervisetehnoloogiate Klaster

 

  Ettepanekud järgmise seminari teemade osas:
 1. Telekonsultatsioon, sh piiriülene (kuidas ja millised vahendid on vajalikud);
 2. Euroopa Liidu e-tervise tegevuskava 2012-2020;
 3. PrimCare IT projekti tegevused ja tulemused;
 4. Telementorlus

Järgmine seminar toimub 2013. aasta veebruaris. Täpne kuupäev ja päevakava selgumisel.

10. oktoobril 2012

toimus Eesti Telemeditsiini Seltsingu ja Regionaalse Telemeditsiini Foorumi projekti koostöös töötuba „Telemeditsiin perearsti teenistuses“.

Töötoa esimeses osas esitleti Eesti perearstide hulgas esmakordselt läbiviidud küsitlust „Eesti perearstide hoiakud telemeditsiini suhtes“.

Töötoa teine osa toimus rühmatööna. Osalesid perearstid, haigekassa spetsialistid, e-tervise valdkonna arendamisega tegelevate ettevõtete esindajad, sotsiaalministeeriumi töötajad jt telemeditsiinihuvilised. Rühmatöö käigus analüüsiti motivaatoreid ja takistusi kodujälgimiseks mõeldud telemeditsiiniteenuse kasutamisel. Arutelu baasiks oli kodujälgimise teenus, mida tutvustas dr Peeter Ross.

Töötoas osales ligi 50 inimest.

27. jaanuaril 2011

toimus Tallinna Õpetajate Majas Eesti Telemeditsiini Seltsingu seminar “Telemeditsiini lahendused diabeedi ravis”
Ettekanded:

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 11. november 2010

Seminar „Telemeditsiini teenuste ühildamine igapäevase arstiabiga"

 • Ülevaade projektist Regionaalse Telemeditsiini Foorum, Monika Tartu, Eesti E-tervise Sihtasutus. Ettekanne
 • Telemeditsiini rakendamine kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral, Peeter Ross, Eesti E-tervise Sihtasutus. Ettekanne

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 24. aprill 2008

 • Doc@HOME tutvustus, Ardo Reinsalu, Curonia Research OÜ. Ettekanne
 • R-Bay projekti tutvustus, Peeter Ross, Ida-Tallinna Keskhaigla. Ettekanne
 • Telemeditsiinilise teenuse kajastamine Haigekassa hinnakirjas.
 • Telemeditsiin Eestis, Madis Tiik, E-tervise SA. Ettekanne
 • Telemeditsiin praktikas, Madis Veskimägi, Tõstamaa Tervisekeskus. Ettekanne
 • Euroopa Komisjoni algatused telemeditsiini vallas, Katre Savi, E-tervise SA. Ettekanne
 • Eesti e-tervise projektide tutvustus, Madis Tiik, E-tervise SA.
 • Põhjamaade haiglate infosüsteemid, Patrik Söremark, KIBI Software Solutions. Ettekanne
 • Seltsingu töökorraldus

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 27. märts 2008

Külalistena osalesid Eesti Haigekassa esindajad Mari Mathiesen, Triin Habicht ja Tiiu Rudov. Arutelu alusmaterjal: Telemeditsiinilise konsultatsiooni terminoloogia, töödokument

Eesti Telemeditsiini Seltsing, 28. veebruar 2008

Eesti Telemeditsiini Seltsingu avaseminar, 13. detsember 2007

Külalisena osalesid Hanna Pohjonen Soomest ja Patrik Söremark Rootsist.