Tehnilised aspektid

Info MISP-portaali kasutajatele:

Info meditsiiniasutuse IT-osakonnale ja infosüsteemide arendajatele: