Tallinnas 04.12.2014

4. detsembril 2014 toimus E-tervise Sihtasutuses järjekordne ühine tervise infosüsteemide lahenduste testimisüritus ESTathon.

Seekordsel ESTathon'il olid esindatud kolm tervishoiuteenuse osutajate töövahendit koos arendajate meeskondadega - Perearst2, ESTER3, EHL. Vaatlejana osalesid üritusel AS Medicumi esindajad.

Üritusel testiti kahte teststsenaariumi: e-tervisetõendite ja e-konsultatsiooni teenuse lahenduse alusel e-konsultatsiooni saatekirjade, sellele saatekirjale vastamist saatekirja vastustena, epikriiside ning e-tervisetõendi edastamist ja pärimist tervise infosüsteemi vahendusel, sealhulgas dokumentide vastavust kehtivale standardile.

Maanteeameti esindaja tutvustas osalejatele ka Maanteeameti infosüsteemi. Osalejad said Skype vahendusel näha, kuidas toimub Maanteeametis e-tervisetõendi vastuvõtmine.

Terve päeva vältel oli võimalik visuaalselt jälgida tervise infosüsteemis dokumentide valideerimist ning testlugude ja infosüsteemide lõikes täidetud risttabelit läbitud või läbimata kasutuslugude kohta.

Testimisprotsessi käigus avastatud valideerimise pisivead said jooksvalt parandatud ja lõppkokkuvõttes läbiti kasutuslood ilma ainsagi valideerimisveata. Lisaks said arendajad E-tervise töötajate valvsa pilgu all ideid, kuidas senisest paremini järgida dokumendi standardist tulenevaid nõudeid ja muuta seniseid lahendusi arstide jaoks veelgi mugavamaks.

Osalejate tagasiside üritusele oli positiivne. Osalejad olid rahul, et lisaks oma infosüsteemide arenduste testimisele ja tutvustamisele said nad sisuka võimaluse näha ka teiste poolt tehtut ning sõlmida tööalaseid sidemeid.

Järgmise ESTathon'i teemadeks pakume välja standardikogumid 5.0/5.1 testimist. Ürituse täpne toimumisaeg selgub, kui esimesed arendajad on valmis oma lahendusi laiemas ringis näitama.