Patsiendiportaali kasutamine

Alates 26. oktoobrist 2009. a on kõigil võimalik oma terviseandmeid tervise infosüsteemist vaadata, logides ID-kaardi, ID-kaardi duplikaat digi-ID või mobiil-ID abil patsiendiportaali.

Raviarst võib otsustada, et teatud juhtudel saab patsient väärtõlgenduste vältimiseks oma terviseandmetega esmakordselt tutvuda ainult koos arstiga. Juhul, kui leiate oma terviseandmetes ebaõigeid andmeid, pöörduge oma raviarsti, tema raviasutuse või Sotsiaalministeeriumi poole. Pretensioone saate esitada nii digitaalselt kui paberkandjal.