Uuringutulemused ja saatekirjad

Kui kiiresti uuringutulemused (nt röntgenpildid) digilukku jõuavad?

Peale röntgenpildi tegemist salvestatakse pilt automaatselt raviasutuse radioloogilisse infosüsteemi. Seejärel kirjutab radioloog pildile oma kirjelduse ning siis saadetakse pilt elektrooniliselt koos kirjeldusega pildiarhiivi (hetkel on Eesti  suuremad pildiarhiivid Eesti Pildipank ja Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) PACS, mis käitlevad üle 90% Eestis tehtavatest piltidest). Tervise Infosüsteemi saadetakse viide pildi asukohast arhiivis ning uuringu vastus. 

Kas digiloo tulemusena mulle röntgenpilte või saatekirju enam paberkandjal ei anta?

Digiloo kasutuselevõtt muudab esmalt digitaalseks kõik saatekirjad ja saatekirja vastused. See tähendab, et patsiendile ühtegi saatekirja või uuringutulemust enam paberkujul ei anta.

Standardiseerimise käigus süstematiseeriti ja muudeti ühetaolisteks kõik erinevates raviasutustes kasutusel olevad saatekirjad ning igale vastusele (nt röntgen, vereproov) töötati välja kindlad vastusetüübid. Arstide tööd teeb kindlasti lihtsamaks see, et enam ei pea valima mitmesaja erineva saatekirjavormi vahel, vaid need asendati seitsme standardiseeritud digisaatekirja tüübiga. Ülejäänud meditsiinidokumendid digitaliseeritakse järk-järgult järgmise viie aasta jooksul.

Kas EKGde, EHHOde, HOLTERe jne aparaatide näidud saab ka digilukku saata?

Jah, tulevikus on kõiki nimetatud uuringute tulemusi võimalik digilukku lisada.