Turvalisus

Kui minu terviseandmed sisestatakse andmebaasi, siis kes neid sealt vaadata saab? Kes kontrollib seda, et suvalised arstid minu andmeid ei hakka vaatama?

Seaduse kohaselt võib patsiendi terviseandmeid vaadata vaid tema raviarst. Selle tagamiseks on Tervise Infosüsteemile loodud turvaline logisüsteem, mis säilitab igast andmevaatamisest muutmatu jälje. Tänu sellele saate igal ajal ise vaadata, kes, millal ning milliseid Teie terviseandmeid on digiloost vaadanud. Kui Teil tekib kahtlus, et kõrvalised isikud on põhjendamatult Teie andmetega tutvunud, saate kaebusega pöörduda E-tervise Sihtasutuse või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

    Kui raviarst siiski rikub seadust, on võimalikud sanktsioonid järgmised:
  • tekitatud kahju väljamõistmine arstilt
  • rahatrahv summas kuni 500 arsti päevasissetulekut
  • arstina tegutsemise õiguse äravõtmine
  • kuni üheaastane vangistus

Kes garanteerib, et minu isiku- ja muud terviseandmed ei ole kättesaadavad võõrastele?

Digiloole on loodud turvaline logisüsteem, mis jätab hiljem muutmatu, kuid samal ajal kontrollitava jälje igast andmete vaatamisest. See tähendab, et patsient saab igal ajal kontrollida, kes, millal ning milliseid tema terviseandmeid on vaadanud. Kui tekib kahtlus, et kõrvalised isikud on tema andmetega põhjendamatult tutvunud, saab patsient pöörduda kaebusega Eesti E-tervise Sihtasutuse või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Digilugu on märgatavalt turvalisem praegu kasutusel olevatest paberkandjal tervisedokumentide käitlusest. Sisuliselt puudub täna patsiendil kontroll selle üle, kes ja milleks kusagil raviasutuses tema andmeid vaatab - registratuuris asuvad paberkandjal tervisekaardid on põhimõtteliselt paljudele antud asutuse meditsiinitöötajatele kättesaadavad ning nende vaatamisest ei jää maha ühtegi jälge. Ka nendes raviasutustes, kus terviseandmed on juba digitaliseeritud, ei ole reeglina mindud  kontrollitava turvalise logi teed ning seda, kes ja milleks andmeid vaatab, süsteemis kas ei fikseerita või vähemalt pidevalt ei jälgita.