IT-lahendus

Mitu varundussüsteemi digiloole tuleb ja kus need asuvad? Kes garanteerib selle, et haiglate infosüsteemidesse sisse ei häkita?

Tervise Infosüsteemil on kaks eraldiseisvat serverikeskust, mis omavahelises koostöös tagavad süsteemi töökindluse ja turvalisuse. Serverid asuvad Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuses.

Haiglate infosüsteemid ning haiglad ise ei mõjuta digiloo andmeid - digilugu on vaid andmete vahendus- ja edastussüsteem, mis suhtleb raviasutustega vaid eelnevalt kokkulepitud andmevahetusstandardite vahendusel. Mis puutub nn sissehäkkimisse, siis kõik normaalolukorrast hälbivad andmemustrid (näiteks ühelt tervishoiuteenuse osutajalt) satuvad digiloo kesksüsteemis kõrgendatud turvatähelepanu alla.