Andmete sulgemine

Kas minul kui patsiendil on võimalik ka keelduda sellest, et minu tervise kohta andmeid digitaalselt hoitakse või pannakse kõigi kodanike kohta andmed e-süsteemi kohustuslikult?

2007. aastal Riigikogus vastu võetud "Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse" kohaselt on kõik raviasutused kohustatud alates 2009. aasta 1. jaanuarist patsientide terviseandmeid ühtsesse tervise infosüsteemi ehk digilukku edastama. Seega ei ole Teil õigust andmete digilukku saatmisest keelduda. Küll aga saate oma andmete kasutamist digiloos piirata nii, et need ei ole edaspidi kättesaadavad ühelegi arstile. Sulgeda saate kas kõik oma meditsiiniandmed või konkreetsed dokumendid.

Oma andmete kasutamise piiramist tasub väga hoolikalt kaaluda, kuna raviarsti eest olemasolevate terviseandmete varjamine võib kahjustada Teid ennast, sest ravi toimub sel juhul ebatäieliku info alusel. Vastutus andmete kasutamise piiramise tagajärgede eest langeb sel juhul patsiendile. Loomulikult saate enda poolt varem suletud andmeid soovi korral taas avada.

Kas ma saan digiloos oma andmed kinni panna, et ükski arst neid ei näeks?

Teil on õigus oma andmete kasutamist digiloos piirata. Selleks on Teil mitu võimalust:

  1. Kõige kiiremini ja lihtsamalt saate Te teha seda ise riiklikku patsiendiportaali www.digilugu.ee kaudu. Selleks tuleb Teil pärast riiklikku patsiendiportaali sisenemist klõpsata sinisele terviseandmete kastile. Seejärel otsige meditsiinidokumentide hulgast see dokument, mida soovite arstile sulgeda ning vajutage dokumendi kastil olevale rohelisele nupule „Arstile avatud SULGE“. Kui soovite arstile sulgeda kõik digiloos olevad meditsiinidokumendid, siis otsige pärast terviseandmete sinisele kastile klõpsamist ekraani alaservast üles piklik nupp „Vajuta siia, et sulgeda kogu terviselugu arstile“.
  2. Kui Te ei soovi või ei saa (näiteks Teil puudub arvuti või ID-kaart) oma meditsiinidokumente ise riikliku patsiendiportaali kaudu sulgeda, siis saab seda teha Teie eest tervise infosüsteemi vastutav töötleja ehk Sotsiaalministeerium. Selleks tuleb Teil koostada vastavasisuline tõendatud allkirjaga avaldus Sotsiaalministeeriumile. Avaldus on tõendatud, kui see on digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt tõendatud.

Oma andmete kasutamise piiramise soovi tasub väga hoolikalt kaaluda, sest raviarsti eest olemasolevate terviseandmete varjamine võib kahjustada Teid ennast, kuna ravi toimub sel juhul ebatäieliku info alusel. Vastutus andmete kasutamise piiramise tagajärgede eest langeb sel juhul Teile. Loomulikult saate enda poolt varem suletud andmeid soovi korral taas avada.