Korduma kippuvad küsimused

K: Ekraanile ilmus teade: "Selline patsient puudub digiloost". Mida see tähendab?

V: Antud teade tähendab, et digiloos ei ole Sinu kohta veel ühtki meditsiinidokumenti.

K: Miks ei saa patsiendiportaali siseneda internetipanga kaudu, vaid ainult ID-kaardiga?

V: Tervise infosüsteemi patsiendiportaali sisenemisel on hädavajalik kasutada üldtuntud turvalist autentimisvahendit, millega tehtud autentimised ja digiallkirjad oleksid hiljem universaalselt (iga osapoole jaoks) kontrollitavad, sh ka riiklike instantside poolt. Sellised turvalised autentimisvahendid on Eestis ID kaart, ID-kaardi duplikaat digi-ID ja mobiil-ID

Mis puudutab panga autentimismehhanismi, siis nende osas on kontrollimise ja isikusamastuse tuvastamise võtmeroll pangas, kuid see puudub Eesti riigil (riigi instantsidel). Seetõttu ei saa kõrge turvalisustasemega riiklikes andmekogudes nende põhjal päringuid teha, sest niisugustel päringutel puuduks riigi ja riigiasutuste jaoks tõestusväärtus. Samuti ei ole panga kaudu sisenemisel võimalik anda ka digiallkirja, mis oleks hiljem kontrollitav kolmanda isiku poolt väljaspool panka.

ID-kaardi ja e-teenuste kasutamist saab õppida Ole Kaasas! veebikoolitusel.

K: Käisin täna päeval arsti juures, kuid patsiendiportaali ei ole ühtki dokumenti laekunud. Miks?

V: Patsiendiportaalist leiad oma ravidokumendid juhul, kui Sinu raviarst on need tervise infosüsteemi edastanud. Andmed ravi kohta tuleb saata 5 tööpäeva jooksul peale haiglaravi lõppu või 1 tööpäeva jooksul arvates ambulatoorse ravi lõppemist. Kui Sa ei leia patsiendiportaalist oma ravidokumente, siis palu raviarstil need edastada.

K: Olen oma elus palju kordi arsti juures käinud, kuid Patsiendiportaalis ei leidu ühtegi meditsiinidokumenti.

V: Tervise infosüsteemi koguneb andmeid vastavalt sellele, kuidas raviasutused on liidestunud ja alustanud andmete edastamist. Enne liidestumist koostatud dokumentide tagantjärgi saatmine pole nõutav, varasemate andmete teadasaamiseks pöördu palun konkreetse raviasutuse poole. Info, millised tervishoiuasutused on tervise infosüsteemiga liidestunud, leiad kronoloogiliselt järjestatud nimekirjast.

K: Ekraanile ilmus teade: "Perekonnaseis: keeldus vastamast".

V: Niisugune vastus tähendab, et Sinu perekonnaseisu kohta pole rahvastikuregistris andmeid.

K: Kui proovin siseneda patsiendiportaali, antakse teade, et antud veebilehte pole võimalik kuvada.

V: Põhjuseks võib olla, et Sinu kasutatava sisevõrgu tulemüüris on keelatud port 4443. Patsiendiportaali sisenemiseks peab olema lubatud port 4443 jaoks väljuv liiklus.

Abi võib olla ka veateatega lehekülje värskendamisest vajutades "Refresh"-nuppu Internet Exploreri brauseris.

K: Olen kuulnud, et Patsiendiportaalis hakkab olema võimalus registreeruda ise vajaliku arsti juurde. Ei leidnud sellist võimalust.

V: Keskse digiregistratuuri realiseerimine on töös, hilisemates versioonides lisatakse registratuuri funktsionaalsus ka patsiendiportaalile.

K: Miks pole võimalik määrata volitust alaealisele (oma lapsele)? Ennekõike pean silmas retsepti ostuõiguse määramist? NB! ilmselt on siin oluline, et volitusi ei saaks määrata kellele tahes alaealisele, vaid vanem või muu eestkostja oma lapsele või eestkostetavale.

V: Kuigi teovõime algab 18-aastaseks saamisega, on teovõimetud oma vanuse tõttu üksnes alla 7-aasta vanused alaealised. 7-18-aastased alaealised on piiratud teovõimega isikud. Nemad võivad teha tehinguid (sõlmida lepinguid) oma seadusliku esindaja nõusolekul. Ilma seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) nõusolekuta on nad õigustatud tegema tehingu üksnes tingimusel, kui ta täidab tehingu vahenditega, mille temale selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks on andnud seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

K: Kas tahteavalduste osas märgib „Vere, -komponentide ja -asendajate ülekanne" sellega nõustumist või sellest keeldumist? Kuidas tõlgendatakse olukorda kui tahteavaldust koostatud pole - kas see tähendab automaatselt keeldumist?

V: Kui tahteavaldust koostatud ei ole, ei tähenda see keeldumist vere, - komponentide ja -asendajate ülekandest. See tähendab ainult, et tahteavaldust pole koostatud ning nõusolek küsitakse tervishoiuasutuses.

K: Miks ma ei näe patsiendiportaalis oma retsepte?

V: Hetkel ei ole patsiendiportaalis retsepte võimalik näha, kuna andmevahetus retseptikeskusega on ajutiselt peatatud ning uusi retsepte tervise infosüsteemi ei edastata. Praegu saab oma elektrooniliste retseptidega tutvuda riigiportaalis oleva retseptikeskuse teenuse vahendusel.

NB! Retseptikeskuse teenuse vahendusel näeb iga isik ainult oma retsepte, alaealiste laste ja teiste eestkostealuste isikute andmeid selle teenuse vahendusel näha ei saa.

Töö retseptikeskuse ja tervise infosüsteemi vahelise retseptide liikumise taastamiseks käib ning tulevikus saab patsient ka patsiendiportaali kaudu retseptidega tutvuda, sarnaselt seal praegu juba kajastatavate meditsiinidokumentidega.

NB! Digiretseptiga seotud küsimustes saab infot Haigekassa Retseptikeskusest