Kasulikke materjale

Olulised kontaktid

TERVISEALANE TEAVE

Perearsti nõuandetelefon

lühinumber 1220

välismaalt +372 634 6630

Perearsti nõuandetelefon on üleriigiline telefon, kust saad meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. Nõuandeliinile helistades saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes. Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

Mürgistusinfo

lühinumber 16662

välismaalt +372 626 9390

veebileht www.16662.ee

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliin on avatud ööpäevaringselt kõikidel nädalapäevadel. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. Infoliinilt saab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:

 • kodukeemia;
 • taimekaitsevahendid ja väetised;
 • näriliste ja putukatõrjevahendid;
 • kosmeetika ja loodustooted;
 • ravimid, narkootilised ained;
 • seened, taimed;
 • mürgiste loomade hammustused;
 • mürkgaasid;

Ravijuhendid

Ravijuhendite keskkonnast www.ravijuhend.ee leiate ravi-, patsiendi-, käsitlus-  ja tegevusjuhendeid.

Rahalised hüvitised

Haigekassa maksab kindlustatud isikutele mitmeid rahalisi hüvitisi nagu töövõimetushüvitised, täiendav ravimihüvitis ning hambaraviteenuste ja kunstliku viljastamise hüvitised.

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel töötavale kindlustatud isikule, kellel jääb ajutise töövabastuse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitise alaliigid:

 • Haigushüvitis on hüvitis, mida makstakse töövõimetuslehe alusel ravikindlustatule, kellel on töölt ajutine töövabastus. Haigushüvitist saab taotleda näiteks haigestumise, tööõnnetuse, liiklus- või olmevigastuse korral. Täpsem info erinevate haigushüvitiste kohta asub haigushüvitiste alamlehel.
 • Hooldushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikutele, kes põetavad haiget last või perekonnaliiget. Täpsem info hüvitise kohta on hooldushüvitiste alamlehel.
 • Sünnitushüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud naisele rasedus- ja sünnituspuhkuse korral. Täpsem info hüvitise kohtaon sünnitushüvitiste alamlehel.
 • Lapsendamishüvitis on hüvitis, mida makstakse ravikindlustatud isikule alla 10 aastase lapse lapsendamisel. Täpsem info hüvitise kohta on lapsendamishüvitiste lehel.
 • Hambaravihüvitis on rahaline hüvitis, mida makstakse pensionäridele, üle 63-aastastele ravikindlustatud isikutele, rasedatele, alla 1-aastase lapse emadele ja isikutele, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust. Täpsem info hambaraviteenuse hüvitamise ja tingimuste kohta.
 • Hambaproteeside hüvitist makstakse üle 63-aastastele kindlustatutele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele.Täpsem info hüvitamise tingimuste kohta.
 • Täiendav ravimihüvitis on hüvitis, mida makstakse lisaks apteegis saadud ravimisoodustusele.Täiendavat ravimihüvitist makstakse juhul, kui on täidetud hüvitise maksmise tingimused.
 • Kunstliku viljastamisega seotud ravimihüvitist makstakse kehavälise viljastamise ja/või embrüosiirdamise protseduuride ja ravimite kulude hüvitamiseks. Täpsem info.

Sõeluuringud

Emakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringud

Eesti naisi kutsutakse nii rinnavähi kui emakakaelavähi sõeluuringule. Täpsem info Eesti Haigekassa kodulehel (https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/haiguste-ennetamine/vahi-soeluuringud-naistele-0).

Emakakaelavähi infoleht (pdf)

Venekeelne: шейка матки 2015 (pdf)

Rinnavähi infoleht (pdf)

Venekeelne: Рак груди 2015 (pdf)

Jämesoolevähi sõeluuring

Jämesoolevähi sõeluuring on efektiivne, võimaldades avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis, kui inimesel on väikese või suure riskiga polüübid. Jämesoolevähi sõeluuringus osalevad 60–69 aastased ravikindlustustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant. Sõeluuringus osalejatele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel kutse.

Infomaterjalid:

Jämesoolevähi sõeluuringu infomaterjal (lae alla printversioon siit)

Mis on koloskoopia? (lae alla printversioon siit)

Ravimid ja apteegid

Apteekide asukohti ja lahtiolekuaegu üle Eesti saad vaadata veebilehelt: www.raviminfo.ee

Veebilehe eesmärgiks on olla abiliseks patsientidele ja töövahendiks arstidele. Sellel leheküljel saab tutvuda ravimite hindadega apteekides üle terve Eesti, leida hinnalt ja omadustelt sobivaimat ravimit ning tutvuda väljakirjutamise tingimustega. Lisaks leiab veel muudki huvitavat, mis on seotud ravimitega.

Eesti ravimiregister asub veebilehel: www.sam.ee/humaanravimite register

Vaktsineerimine

Loe vaktsineerimisest Terviseameti kodulehelt: www.terviseamet.ee/nakkushaigused/vaktsineerimine

Tervishoiuteenuse kvaliteet

Kui Sa ei ole rahul Sulle pakutud tervishoiuteenusega, siis Sul on võimalus pretensioonidega pöörduda Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni. Loe täpsemalt sellest komisjonist ja pöördumise võimalusest veebilehelt:

https://www.haigekassa.ee/et/kontaktpunkt/kaebevoimalused-huvitamine

Haigekassa

Eesti Haigekassa missiooniks on tagada inimestele ravikindlustushüvitiste kättesaadavus ja ravikindlustuse süsteemi jätkusuutlikkus.

Infotelefon 16 363

Välisriigist infotelefonile helistades + 372 669 6630

Kõnedele vastatakse tööpäevadel 8.30-16.30.

Kõnedele rakendub helistaja operaatori hinnakirjapõhine tariif.