Tervise infosüsteemi võimalused

digilugu logoTervise infosüsteem parandab ja kiirendab arstidevahelist infovahetust - erineva valdkonna arstide ning eri- ja perearstide vaheline vastastikune nõustamine, kogemuste vahetamine ning teise arvamuse võtmine muutub senisest lihtsamaks. Seega muutub e-tervise projektide rakendumise tulemusel koostöö teiste arstidega efektiivsemaks ja tihedamaks, samuti saavad arstid digiloo vahendusel keerulisemate juhtude puhul küsida lihtsasti nõu ja hinnangut teistelt ekspertidelt.

Arstide töökoormust vähendab saatekirjade süsteemi standardiseerimine ja lihtsustumine, kus senise 500 dokumendi asemele luuakse üheksa erinevat liiki saatekirja koos võimalusega saada kiire ülevaade patsiendi kõikidest varasematest radioloogilistest uuringutest ja analüüsidest. Patsiendi suunamisel eriarsti juurde vastutab perearst antud juhtumi juures oluliste episoodide määramise eest digiloos ja edastab need koos elektroonilise saatekirjaga eriarstile.

Digiloo vahendusel saab perearst ligipääsu kõigile oma nimistus olevate patsientide põhjalikele terviseandmetele ning saab seeläbi patsiendist tervikliku ülevaate. Praeguse süsteemi kohaselt jäävad uuringute ja konsultatsioonide originaalid eriarstile, kes teeb perearsti jaoks saatekirjale kokkuvõtte. Sageli aga patsient perearstile konsultatsioonide vastuseid ei edasta ning perearstil jääb saamata väärtuslik informatsioon, mis võib patsiendi edasises ravis olulist rolli mängida. Digiloo vahendusel saab perearst eriarsti konsultatsiooni tulemuste kohta elektrooniliselt täisinfo.

Tervise infosüsteemi kaudu muutuvad raviasutuse arstile ja perearstile kättesaadavaks suuremahulised uuringutulemused ja -kirjeldused, sõltumata sellest, kus ja millal uuring on tehtud. Selle oluliseks eeliseks on varasemate uuringutulemuste kasutamise võimalus, kuna digitaalses pildipangas hakatakse erinevaid uuringuandmeid säilitama vähemalt 110 aastat. See võimaldab haiguse kulgu jälgida üle aastate ning kaduma läinud piltide tõttu tehtavate kordusuuringute arv väheneb.

el sotsiaalfond horisontaal kitsas