Delikaatsete isikuandmete töötlemise luba

Tervise infosüsteemiga liitudes muutub teie asutuse infosüsteemi tehniline lahendus ja andmekasutuse põhimõtted, seega tuleb teil uuendada delikaatsete isikuandmete töötlemise luba.

Uue loa taotlemise või olemasoleva uuendamise kohta leiate teavet Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt.

Tehnilise spetsifiktsiooni osas oskab aidata Teie tarkvara tootja või arendaja.