Eesti E-tervise Sihtasutus annab teada

Alates 01.01.2017 alustas tööd Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Loodud asutuses on ühendatud Eesti E-tervise Sihtasutuse ja Sotsiaalministeeriumi IKT rollid.

Asutuse veebileht www.tehik.ee on loomisel ja täiendamisel, seni leiate tavapärase info käesolevalt lehelt.

Täpsustavate küismuste ja lisainfo osas võtke ühendust abi@tehik.ee.